Mahonia

Mahonia är en vintergrön buske odlas för sitt attraktiva mörkgröna bladverk som liknar järnek, för sina gula blommor och ätbara bär.  

Vetenskapligt namn: Mahonia aquifolium

Namnets betydelse: Släktnamnet kommer från den latiniserade formen av det arabiska namnet på frukten. Aquifolium härleds från latin acus = nål och folium = blad med syftning på bladens taggiga kanter. Aqus är stavningvariant av acus, och aqui är en böjningsform, som uttrycker med nålar försett.

Ursprung

Mahonia är ursprungligen från västra Kanada och västra USA och importerades in till Europa år 1822 som park- och trädgårdsväxt. Växten har anpassat sig väl i Europa, främst i Tyskland och längs med Belgiens sanddyner, där den på sina håll blivit riktigt besvärlig. I Sverige syns den ofta i äldre trädgårdar och har använts som alternativ för järnek i blomsterbinderi. Den hittas vilt främst i södra och mellersta Sverige.

Så känner du igen mahonia

Mahonia är en vintergrön buske som blir cirka en meter hög. Den växer vanligtvis upprätt med men kan även inta ett halvliggande växtsätt. Kvistarna blir cirka 25 centimeter långa. Innerbark och rötter har en beigeaktig färg. De läderaktiga mörkgröna bladen är glansiga på ovansidan och är styva. Bladen är ungefär sju centimeter långa och försedda med fem till nio vassa taggar längs kanterna.  Bladen sitter mittemot varandra, upp till fyra par och har sen ett ensamt blad längst ut. På hösten när det blir kallare kan de gröna bladen skifta färg till en mer brons till ljusröd färg. På vintern kan bladen även inta en lilaaktig färgton, speciellt i kalla områden om de står i full sol. Tidigt på våren börjar arten blomma. De små blommor är citrongula och har en doft som påminner om honung. Blommorna sitter i täta klasar ovanför bladen. Blommorna liknar mimosa och därför kan växten ibland höras kallas för ”Nordens mimosa”. Blomman har sex kronblad som omger sex ståndare och runt dessa sex gula foderblad. Under foderbladen sitter tre gröngula högblad, ungefär hälften så långa som foderbladen. Bären har en matt blåsvarta ton och är cirka åtta millimeter stora. Fruktköttet är mörkrött. Mahonia är mycket tålig och växer bra i de flesta jordtyper från tung lera, sand, fuktig eller torr jord. Den växer bra i full sol och halvskugga men kommer också att överleva i skugga utan problem.

Spridningsrisk i Sverige

Än så länge utgör mahonia inget allvarligt hot för det svenska ekosystemet. Men i takt med det förändrade klimatet finns risk för att den snart kan komma att bli ett problem, framför allt längs våra kuster med sanddyner där den kan bilda täta ogenomträngliga snår och på så sätt tränga undan inhemska arter. Växten har observerats i vilttillstånd ända upp till Medelpad men förekommer främst i Uppland och i Skåne.

Om du hittar arten i naturen – rapportera in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

Effekter på den biologiska mångfalden

Kustdyner bildar ett dynamiskt och mångsidigt ekosystem som är hem för ett stort antal karakteristiska arter, av vilka många är regionalt hotade. Sanddyner har klassats att ha ett högt bevarandevärde av Europeiska kommissionen och där de invasiva främmande växtarterna anses vara ett av de viktigaste hoten mot sanddynernas biologiska mångfald. Mahonia är en av de växter som nu vållar problem längst kusterna i delar av Europa likt vresrosen.

Effekter på samhället

Många av de bestånden av mahonia som vållar problem främst i Centraleuropa kan ha uppstått från hybridiserade sorter mellan Berberis aquifolium och Berberis repens Lindl. eller Berberis pinnata Lag. Hyrbridsorterna tyckts ha en snabbare tillväxthastighet, bli större, upp till två meter, har mer bär och är mer tåligare.

Effekter i trädgården

Mahonia har inga negativa effekter i din trädgård

Effekter på hälsan

Bären från mahonia är ätbara och används ibland för att göra gelé och bären kan även jäsa till vin och konjak. Blad, bark och rötter är något giftiga.

Bekämpningsmetod

Spridning sker främst genom rotutlöpare, men även fåglar bidrar samt när växtmaterial dumpas i naturen. Effektivaste är att helt enkelt gräva upp den. Enklast görs det med att få en spade under huvudstammen och sen lyfta uppväxten för hand eller med spaden och få med rotlöparna.  Viktigt att få bort så mycket av rotmassan som möjligt eftersom de rötter som blir kvar kan bilda en ny planta.

Hantering av växtmaterial

Var försiktig vid hantering av växtavfallet och jordmassor. Allt växtmaterial ska läggas i en hel sopsäck, som sedan sluts ordentligt och körs till den kommunala återvinningscentralen. Kontrollera först om den tar emot växtmaterial med invasiva främmande arter. Alla gör inte det. Väl på anläggningen, ta reda på var växtmaterialet ska läggas. En del återvinningscentraler har specialcontainer enkom för invasivt växtmaterial, annars ska det läggas i en behållare för brännbart material. Det ska ej sorteras som växtavfall. Växten kan även ligga och torka men då ska den ligga utan att ha kontakt med marken. Om växten har bär bör dessa försiktigt packas och kasseras.

Kemisk bekämpning

Mahonia behöver ej bekämpas med kemiska bekämpningsmedel.

Misstas för mahonia

Mahonia förväxlas oftast med järnek som har liknande blad. Familjen järneksväxter har också namnet Aquifoliaceae. Blommor och frukt har emellertid mycket olika utseende. Järnek har röda, orange eller gula bär medan mahonia har blåa. Bären kan förväxlats med blåbär.

SLU Artdatabanken uppmanar om att hålla utkik efter mahonior med mer matta bladovansidor då det kan röra sig om någon av hybriderna Mahonia × decumbens eller Mahonia × wagneri, vilka har förvildats från odling i Storbritannien.   Mahonia × decumbens har ett krypande växtsätt samt har blad med en upphöjd ådring på bladundersidan vilka Mahonia aquifolium saknar. Mahonia × wagneri har vågiga bladkanter med taggar som är omväxlande riktade uppåt eller nedåt i stället för i ett plan.

Alternativ till mahonia

Det finns några nyare sorter som producerar väldigt lite frön som motverkar växtens spridning till nya platser.

Fakta om mahonia
  • Mahonia är ännu inte lista som invasiv främmande art och man får därför ha den i sin trädgård.
  • Även om den inte vållar problem i dag kan den komma att göra det i och med ett mildare klimat.
  • Växtens bär är ätbara och kan till exempel göras marmelad på.
  • Växten sprider sig främst med rotlöpare och fåglar som äter bären.