Material till yrkesverksamma

FOR arbetar aktivt för öka kunskapen om de invasiva främmande växterna även för dig som arbetar inom trädgårdssektorn. Vi anordnar yrkesseminarium om de invasiva främmande växter med inbjudna gästföreläsare för att hela tiden kunna erbjuda den senaste forskningen.  FOR samarbetar också med Dr Dan Jones, från England som är en av världens främsta experter av bekämpning av parkslide. Vill du bli inbjuden till dessa webbinarium så följ oss gärna oss på facebook där vi lägger ut våra aktiviteter.

Bekämpning av parkslide

Under november 2020 arrangerade Fritidsodlingens Riksorganisation en unik webbinarserie för yrkesfolk med Dr Dan Jones som föredragshållare. Under två eftermiddagar gick han igenom parkslidens biologi och ekologi. Hur den bäst bekämpas och vilka lagstiftnings- och ansvarsutmaningar vi kan mötas av. För att lyckas bekämpa parkslide krävs kunskap och evidensbaserade, pragmatiska lösningar. Åhörarna fick ta del av Dr Dan Jones erfarenheter och forskningsresultat från försök med parkslide. Han gav också praktiska tips och hållbara rekommendationer för hantering och bekämpning utifrån storlek på beståndet. Mer än 100 personer deltog och fick nya kunskaper när det gäller parkslide. FORs mål med webbinariet är att öka kunskapen och minska risken för att parkslide hanteras felaktigt och på så sätt sprids ännu mer. De som deltog på webbinariet var personer från länstyrelsen, kommun, trädgårdsmästare och myndigheter så som Naturvårdsverket och Trafikverket. Även personer från  Artdatabanken och SLU deltog. Under detta seminarium ställdes det många frågor. Dr Dan Jones frågor och svar om parkslide.

Dan Jones

Dr Dan Jones är VD för Advanced Invasives, ett konsultföretag som grundades 2016. Utöver detta är han även forskare vid Swansea Universitys institution för biovetenskap. Dr Dan Jones specialiserar sig på upptäckt, kartläggning och hållbar kontroll av invasiva främmande växtarter och hans nuvarande arbete behandlar herbicideffektivitet och hållbar användning, återställande av livsmiljöer, invasiv växtekologi och ekofysiologi.

Här hittar du några av de artiklar som Dr Dan Jones har skrivit samt andra forskningsrapporter som han hänvisar till.

Jones_&_Eastwood_2019_Sustainable_Control_JK

Jones_2020_Info_Comm_Vol_Grps_Wales_Cont_JK

Jones_2020_Public_Info_Inv_Spp_Wales_JK

Jones_et_al_2018_Optimising_Control_JK_Online_Resources

Miller_et_al_2020_Int_App_JK_Context_Property_Sales