Nyheter

Följ med bland de senaste nyheterna inom fritidsodling. Här får du veta mycket om allt från växtskyddsmedel och invasiva arter till senaste föreläsningen och årets kryp.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter – artfakta

På naturvårdsverkets hemsida hittar du artspecifik fakta för invasiva främmande arter med särskild betydelse för oss här i Sverige.Här finns även information om de arter som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och arter som ännu inte är listade, men som ändå är eller enligt Naturvårdsverket är på väg att bli ett problem i Sverige. Du hittar

Läs mer »
Växtskyddsmedel

Remissvar – Yttrande om begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige

Fritidsodlarnas Riksorganisation, FOR, tackar för att vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på denna rapport. FOR är en samarbetsorganisation för Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet, Trädgårdsamatörerna och ytterligare 15 rikstäckande föreningar för fritidsodlare och representerar därmed 75 000 medlemmar. FOR är också en röst för alla 5 miljoner fritidsodlare i Sverige. Inom vår verksamhet organiseras gratis

Läs mer »
Minnesord

Minnesord över Göran Svanfeldt – nestor inom FOR

Göran Svanfeldt, Uppsala, avled den 9 september, 81 år gammal, sörjd och saknad av sina barn Erik och Anna och många andra. Vid sidan av och efter ett gediget yrkesliv arbetade Göran Svanfeldt ideellt med oefterhärmlig entusiasm för att på olika sätt hävda den gröna sektorn i samhällsutvecklingen. I många år var han den främste

Läs mer »
Karantänskadegörare

Lista över karantänsskadegörare som är reglerade oavsett var de förekommer

Listor över alla karantänskadegörare Karantänskadegörare är de växtskadegörare som regleras genom växtskyddslagen. Det är sådana växtskadegörare som ännu inte är spridda i landet och som kan orsaka stora ekonomiska förluster eller skada miljön. För att hindra att dessa skadegörare sprids finns bestämmelser i växtskyddslagstiftningen.Jordbruksverkets föreskrifter anger vilka växtskadegörare som är karantänsskadegörare. Karantänskadegörarna är många och

Läs mer »
Krukväxter

Paklobutrazol

Krukväxter med Paklobutrazol.Undvik att kompostera dessa växter! Det rådet fick vi konsumenter av Kemikalieinspektionens Agneta Westerberg i en intervju i radioprogrammet Odla med P1 i våras. Det gäller krukväxter som behandlats med tillväxthämmande ämnet paklobutrazol. Om växterna hamnar i komposten går det inte att odla grönsaker som tomat och gurka i kompostjorden. Dessutom är det

Läs mer »
Statistik

Fritidsodlarnas röst i Sverige

Trädgårdsarbete är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter promenader och berör miljontals människor.71 %, fem miljoner av befolkningen i åldern 16–84 år ägnar sig åt trädgårdsarbete någon gång under året. 45 %, 3,2 miljoner invånare ägnar sig åt trädgårdsarbete mer än 20 gånger per år. 70 % av Sveriges hushåll har möjlighet att odlaDet finns 2,6 miljoner trädgårdar som 6,6 miljoner svenskar har

Läs mer »