Björk läcker sav

Fråga: Den ca 50 år gamla björken läcker sav sedan något år. […]