Vinterförvara olivträd

Fråga: Jag har två olivträd i krukor, nu ca 180 cm höga. Vuxit mycket på altanen i sommar, inga blommor.
Hur ska jag vinterförvara dem?
I garaget, dåligt ljus med bara två små fönster, temp ca 5 grader.
Eller inomhus i ett kallt rum ca 15 grader, bättre ljus med västerfönster.

Svar: Olivträd ska förvaras ljust och svalt, allt mellan 5 och 15 grader. Så båda alternativen är möjliga i ditt fall. I garaget behövs dock extra belysning. Så det bästa (enklaste) borde vara det kalla rummet, nära fönstret. Men värt att notera är att olivträdet behöver en period med max 10 grader för att blomma och ge frukt. Det kanske ändå inte är det viktigaste när man har trädet mer som dekorativ växt.

Solveig Sidblad oktober 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar