Garantier vid köp av växter

FRÅGA: Vad gäller när jag köper en växt i en trädgårdshandel?

SVAR: Vi är nog många som skyller på oss själva när en växt dör. Men det är inte alltid den, som köpt en växt, som saknar gröna fingrar. Ibland har växten inte blivit väl omhändertagen i trädgårdshandeln eller så kom en skadegörare med från odlaren, eller kanske var växten felmärkt, så att en rosa ros var röd, när den väl började blomma. När en privatperson köper av ett företag gäller konsumentköplagen. Den säger att om varan är felaktig eller trasig så har kunden rätt att få varan utbytt eller få pengarna tillbaka, om varan inte går att ersätta. Det gäller även för växter. Men som kund har vi också skyldigheter. Vi måste ta hand om växten enligt företagets råd eller allmänna skötselråd, som att vattna nyplanterade växter och plantera på rätt sätt. Kunden kan heller inte ha orimliga förväntningar på växten, till exempel förvänta sig att en krukväxt överlever vintern utomhus. Har kunden inte tagit hand om växten eller inte gett den rimliga förutsättningar, efter växtens behov, så behöver inte företaget byta ut varan eller lämna pengarna tillbaka. De är heller inte ansvariga för olyckor eller väder, som hård vårfrost eller skador från vilda djur. Under sex månader från inköpsdatum är det företaget som har bevisbördan, det är alltså företaget som sålde växten som måste bevisa att kunden inte skött den på rätt sätt. Efter sex månader är det kunden som måste bevisa att företaget levererat en felaktig vara, i upp till tre år. Många trädgårdshandlare har egna garantiregler och köpevillkor, ofta bara på vedartade växter. Men även om företaget lämnar garanti på en vara, kan det inte ge sämre villkor för dig som konsument än vad konsumentköplagen säger. Om ett företag ger dig kortare än sex månaders garanti på vedartade växter, så är de fortfarande skyldiga att ersätta dig om felet upptäcks efter att deras garanti gått ut, i upp till sex månader. Det bästa rådet om du är missnöjd eller osäker på vad som hänt med din växt, är att prata med trädgårdshandeln där du köpte växten. Var medveten om att du som konsument både har rättigheter och skyldigheter! En bra dialog med företaget där båda parter blir nöjda, är det bästa. Om du inte får respons från företaget eller inte är nöjd så kan du kontakta antingen Konsumentverkets internettjänst Hallå konsument eller Allmänna reklamationsnämnden, så kanske de prövar ditt fall.

Linnea Hannebo, tidigare praktikant hos rådgivarna på Riksförbundet Svensk Trädgård, Hemträdgården nr 1 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar