Hur ska fjärilsbusken skötas?

FRÅGA: Planterade en fjärilsbuske i våras som blommat och växt till sig lite i sommar. Har försökt två gånger tidigare, men misslyckats att få den att klara sig över vintern. Ska vi lägga på extra jord och täcka under busken, så den inte dör? När ska man klippa den? Vill inte ha den för stor.

SVAR: Fjärilsbusken (syrenbuddlejan), Buddleja davidii, växer otroligt bra i de varmare delarna av landet, där klarar den sig utan speciell skötsel. Den kan klara sig ganska långt upp i landet på skyddade platser och med lite extra omsorg, det finns fina exemplar i zon 4–5. Öka chanserna för er fjärilsbuske att överleva, genom att täcka jordytan kring växten. Men gör inte det, förrän markytan har frusit till. Lite kyla i marken gör att växten förblir i vila och klarar mer kyla än om marken är ofrusen. Täck marken kring växten med täckbark eller löv, gärna i ett lager som är 10 centimeter tjockt. Låt det lagret ligga kvar, tills tjälen börjar släppa. När det gäller beskärning, klipp inte plantan förrän sent på våren. Jag brukar beskära fjärilsbusken och rosorna samtidigt. Då syns det hur långt ner skotten har frusit under vintern. Ibland får du klippa ner skotten till marken, och ibland räcker det med att toppa skotten en bit. Växtens storlek brukar inte påverkas så mycket av hur mycket du beskär. Skulle även denna planta ge upp och ni vill prova igen, kan detta öka chanserna: Välj en plats som är vindskyddad och varm med en mullrik jord, som är dränerande. Plantera fjärilsbusken 10 centimeter djupare än den växer i krukan, ungefär som vid plantering av rabattrosor. Plantera på våren, så har växten hela säsongen på sig att växa och rota sig.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 6 2017

 

Foto: ZenAga från Pixabay

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar