Svagväxande grundstammar

Fråga:
I ett projektarbete i Pomologi vid SLU är syftet att identifiera lämpliga svagväxande grundstammar för privatträdgårdar och jämföra dessa. Svagväxande grundstammar har funnits på marknaden länge nu och jag söker vilka erfarenheter som finns i den icke kommersiella odlingen kring dessa.
Mina frågor är: Har ni några erfarenheter att dela med er kring detta? Och vilka grundstammar rekommenderar ni idag och med vilken motivering?

Svar:
Mina egna erfarenheter från tiden när jag arbetade på garden center och i plantskola samt synpunkter från privatpersoner gäller för de sydliga delarna av landet. När man kommer över Gävle-trakten pratas det nästan inte om svagväxande grundstammar till äpple. För längre upp i landet växer inte träden så kraftiga i alla fall utan här använder man oftast A2 eller Antonovka. I zon 1-2 är det inte lämpligt att använda B9 eftersom den lätt kan få rotlöss. Kommer vi upp i zon 3 eller högre zoner trivs inte dessa skadegörare så där är det lämpligt att använda B9. Grundstammen ger ett mindre träd som inte kräver så mycket beskärning. Nackdelen som många upplever är att grundstammen inte klarar av att hålla upp trädet utan det krävs stöd hela trädets liv.

Som svagväxande grundstam i de mildare delarna av landet används ofta M7. Den grundstammen ger ett träd som klarar av att växa utan stöd och jag har inte hört några problem med härdighet eller övervintringsproblem.

Svagväxande sorter har en benägenhet att avstanna i växten och bara ge frukt, vilket leder till att trädet redan efter 20-30 år börjar dö tillbaka. Svårt att beskära dessa träd, så de kommer igång igen. B9 fungera bra när man gör spaljéträd som beskärs regelbundet.

En nyare grundstam som är på frammarsch är P60. Den ger ett träd som blir mitt emellan B9 och A2 i storlek. Trädet klarar av att stå utan stöd. Växer bra. Som odlare tycker man om denna grundstam för den trivs bra i kruka och sägs vara mindre känslig för jordtrötthet. Nackdelen är att den är ojämn och svår att ympa eller okulera på, rent arbetsmässigt. 

Jag rekommenderar följande grundstammar:

Friväxande kronträd i zon1-3
M7, MM106, A2

Spaljéträd i zon 1-3
M7

Friväxande kronträd i zon 3-5
A2, B9 med stöd hela livet

Spaljéträd zon 3-5
B9

Friväxande kronträd i zon 5-7
A2, Antonovka

Spaljéträd zon 5-7
B9 eller A2 beroende på sort och läge.

Henrik Bodin, Trädgårdsrådgivare FOR, mars 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar