Beskära bergtall?

FRÅGA: Går det att föryngringsbeskära en bergtall som börjar bli förstor?

SVAR: Det går inte att såga ner bergtallen till marken och få den att starta om, men du kan göra en viss beskärning. Är tallen lagom stor eller på gränsen till stor rekommenderar jag, att du plockar bort årsskotten. Det gör du på försommaren, när årsskotten har vuxit ut. Är tallen för stor kan du såga eller klippa av större grenar och stammar. Men vill du att den grenen ska förbli levande måste det finnas gröna barr kvar på grenen efter beskärningen. Optimalt bästa tidpunkten för den kraftigare beskärningen är tidigt på våren, innan plantan börjar växa. Strax efter att tjälen har gått ur marken. Det går även att göra den kraftiga beskärningen på sensommaren (augusti-september), när solljuset inte är lika starkt längre.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 3 2017

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar