Pärongallkvalster, buckliga blad

Fråga:
Jag satte två päronträd september 2021, ett Esperens Herre och ett Göteborgs diamant och uppbyggnadsbeskar dem i februari. Esperens Herre fick ohyra och jag sprutade med såpvatten med t-sprit i ett par gånger och blev av med ohyran som så verkar. Bladen blev bubbliga i sin yta och prickar där klorofyll tappats är vita och bladen fick bruna kanter så småningom. Ska jag ta bort de fula bladen? Något annat jag kan tänka på framöver?

Svar:
Det är pärongallkvalstret (Epitrimerus pyri) som orsakat skadan. Gallkvalstren är mikroskopiskt små och övervintrar på päronträdet under knoppfjällen. På våren börjar de suga näring från bladen och efterhand uppkommer knottriga galler.  Vid kraftiga angrepp kan bladen falla av. Särskilt känsliga är nyplanterade och unga träd. De små gallkvalstren sprids med smittat växtmaterial, eller passivt med vinden men kan även lifta med fåglar och insekter.

Vid smärre angrepp kan angripna blad plockas bort och brännas. Det finns en hel del nyttodjur som gärna äter dessa gallkvalster t ex rovkvalster, nätvingar och blomflugor. Gynna gärna dessa! Vuxna blomflugorna och nätvingarna äter pollen och nektar från blommor medan deras larver är rovlevande och äter olika insekter. Nätvingar och blomflugor uppskattar därför när det finns blommande växter som blommar under hela odlingssäsongen. De orkar då lägga fler ägg och larverna kan äta upp fler skadeinsekter.

Viss motverkande effekt kan bekämpning med svavelmedlet Kumulus ha vid knoppsprickning.

Solveig Sidblad, hortonom juli 2022

Pärongallkvalster Foto: Linda Axelsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar