Spruckna aprikoser

Fråga: Har ett 2 år gammalt aprikosträd i kallväxthus, strax söder om Stockholm. Förra året utvecklades en handfull frukter men alla sprack, delade sig på mitten så att kärnan blottades och fruktköttet torkade och “dog” innan det mognat. Vad kan detta bero på? Vad kan man göra för att förhindra att det händer i år igen? 

Svar: Det som är den troligaste orsaken är ojämn tillgång på vatten eller snabba temperaturväxlingar dag och natt. Under fruktmognaden är det väldigt viktigt att trädet har jämn vattentillgång och att temperaturen är jämn. Om det blir kraftiga svängningar hinner inte cellerna i fruktskalet med och då spricker frukten. Det här fenomenet är väldigt vanligt på tomat i växthus. Det man kan göra är att hålla en högre natt temperaturen och vara något återhållsam med vattnet.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar