Näring till lökväxter

Fråga: Många av mina tulpaner blev svaga och vissna innan blomning i år. Tillsatte blodmjöl vid planteringen för ca 2 år sedan och har sedan gödslat med blåkorn i hela rabatten ett par gånger varje sommar. Har ni något tips på hur jag ska göra för att få starka fina tulpaner till nästa vår?

Svar: Alla lökväxter både de vi äter och de vi odlar för det vackra behöver kalk och blommande lökar behöver dessutom näringsämnet fosfor. I benmjöl finns fosfor och kalcium. Prova att gödsla med det.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar