Näring till lökväxter

Fråga: Många av mina tulpaner blev svaga och vissna innan blomning i år. Tillsatte blodmjöl vid planteringen för ca 2 år sedan och har sedan gödslat med blåkorn i hela rabatten ett par gånger varje sommar. Har ni något tips på hur jag ska göra för att få starka fina tulpaner till nästa vår?

Svar: Alla lökväxter både de vi äter och de vi odlar för det vackra behöver kalk och blommande lökar behöver dessutom näringsämnet fosfor. I benmjöl finns fosfor och kalcium. Prova att gödsla med det.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar