Havtorn, skillnad på hon- och hanplantor

Fråga: Vi har ett par gamla havtornsbuskar som står på vår tomt nere vid sjön. De har inte gett några bär eftersom de troligen är av samma kön. Vi tog med en liten kvist till en plantskola men ingen där kunde förklara om det var en han- eller honplanta eller vad som skiljer dessa åt.

– hur ser man könet?

Svar: Det är otroligt svårt att se skillnad på honplantor och hanplantor. Som allmänrådgivare kan jag inte med säkerhet skilja honplantor från hanplantor. Och det blir ändå svårare om det är som ni misstänker bara en sort. I litteratur står det att säkraste sättet att skilja på havtorn är genom att studera blommorna eller se om det är bär på busken. Nu tar det cirka 4 år innan en planta med säkerhet ger blommor och eventuellt bär. Så i plantskolan får man förlita sig på att det inte har skett någon sammanblandning av sorterna. Om man är specialist ska man även kunna se skillnad på växtsätt, bladfärg och bladform. Följande saker ska skilja hon- och hanplantor åt.

Honplantor
Alla knoppar ska vara små, sitta mer tryckta mot grenarna och enbart bestå av två knoppfjäll. Blommorna ska vara små och gulaktiga när de blommar. Efter pollinering bildas det bär. Bladen ska vara lite grönare i färgen och lite båtformade (konkava). Plantan ska växa långsammare som ung med bli större än hanplantan med tiden. Honplantorna är tåligare och mer långlivade.

Hanplantor
Vissa knoppar ska vara små och bestå av två knoppfjäll. Men när plantan kommer upp i generativålder ska det även bildas större knoppar som liknar små kottar med flera knoppfjäll. Blommorna ska vara mer grön-grå i färgen. Och skakar man grenen ska det flyga iväg pollen, när plantan blommar. Bladen är lite gråare i färgen något längre och mer utbuktande (konvexa). Plantan växer snabbt till i storlek.

Eftersom ni skriver att det är gamla plantor och honplantor blir äldre är mitt förslag att köpa en hanplanta för att se om det hjälper.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar