Så bygger man upp en häck

Fråga: Jag läste en av odlingsfrågorna i senaste numret av Hemträdgården (nr 2 2012). Jag förstår att det går att totalföryngra när växten är i vila, men när börjar jag bygga upp en ny hagtornshäck? Stubbarna skjuter ju mängder med skott vid totalföryngring – är det lämpligt att börja forma redan samma växtsäsong? Ska jag vänta tills årsskotten vuxit färdigt på längden och då börja forma häcken till ett slags pyramidal form i juli månad, eller ska jag vänta tills nästa vår innan jag tar fram sekatören för att bygga upp hagtornshäcken?

Svar: Följdfrågan är logisk: vad gör man egentligen med häcken när man väl klippt ner den på våren? Klippta häckar vill man ha täta och fina från basen så man får alltså bygga upp dem långsamt igen. Första året klipper man ner de nya skotten som bildats till ca 10 cm över stubbarna. Detta gör man först nästkommande vinter. Växtsäsong två efter nedskärningen börjar man forma även från sidorna: att ha en lätt konformad häck är snyggast och bäst! Nu klipper man alltså även mitt i sommaren, kanske i juni–juli (den normala häckklippningstiden för platsen). Vintertid formar man också, om tillväxten varit för god. Lagom är att släppa upp 10–20 cm per år i höjdled och att hålla efter häckens sidor med start år två efter nedskärningen. Sluta när du uppnått önskad höjd. Läs mer om skötsel och beskärning av buskar och häckar i vårt nyligen reviderade faktablad Beskärning av buskar, nr 33, http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/33_beskarning_buskar.pdf  

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar