Spinnmalar på äpple

Fråga:
Vi har 6 äppelträd i vår trädgård, 2 äldre Transparente Blanche som brukar ge mycket frukt, 2 äldre vinteräpple och 2 nyare träd, ca 10-15 år. Samtliga fick i våras enormt stora angrepp av vad jag tror är äppelspinnmal. Massor av larver i täta samlingar över hela träden. Även stammar och grenar insvepta i nät och massor av larver.

Bekämpade med T-sprit och såpa, och tog även bort mycket blad/grenar, men omöjligt att nå/få bort allt (stora träd). På de äldre träden försvann samtliga blad innan larverna gav sig av. Lite blad har kommit tillbaka men inte ett enda äpple på något av träden.

Har även tidigare haft mindre liknande angrepp men detta var enormt mycket större. Vad kan jag göra för att förhindra att det blir lika illa nästa år? Jag vill ju gärna ha kvar alla äppelträd och få äpplen igen. Ska jag göra något redan i höst eller vänta till våren? Vad är mest effektivt att använda?

Svar:
Ja tyvärr verkar det vara ett besvärligt spinnmalsår på äpple. Det finns flera olika spinnmalar som kan gå på äpple, inte bara den specifika äppelspinnmalen. Därav mer utbredda angrepp på grenar och stammar inte bara i bladverket.

Du har nog gjort vad du kunnat så här långt. Lyckligtvis verkar träden klara av enstaka år av kraftiga angrepp. Men så klart blir skörden lidande eftersom blom- och bladklasar blir uppätna och ihopspunna. Äppelspinnmalen lägger övervintrande ägg i sammanhängande kakor på grenarna. En förebyggande åtgärd är att försöka upptäcka dessa kakor och borsta rent grenarna från dem i höst vilket förstås kan vara svårt på stora gamla träd.

Till våren strax efter knoppsprickningen kan en behandling med det biologiska medlet Turex Larvskydd ha effekt. Det är bakterien Bacillus thuringiensis som infekterar fjärilslarverna när de äter av behandlade blad. Turex/Larvskydd säljs via nätet på Nyttodjur.se men kan också finnas i välsorterade trädgårdsbutiker.

Solveig Sidblad, hortonom augusti 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar