Hinkodling i växthus

Fråga: Vilka är för- och nackdelarna med att odla i hinkar/krukor i växthuset?

Svar: Fördel med hinkar är att det är flexibelt, man kan t ex flytta ut en enstaka växt som fått angrepp. Växterna är avgränsade från varandra och smittar inte via jorden. Det är lätt att byta jord varje år så att man alltid börjar på ny. Höstrengöringen blir enklare när man kan ta ut allt. Till nackdelarna hör att det torkar ut fortare, mer passning med vatten och näring. Ojämn fukttillgång kan t ex ge pistillröta hos tomat. Man förlorar något av odlingsutrymmet i höjdled.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar