Hinkodling i växthus

Fråga: Vilka är för- och nackdelarna med att odla i hinkar/krukor i växthuset?

Svar: Fördel med hinkar är att det är flexibelt, man kan t ex flytta ut en enstaka växt som fått angrepp. Växterna är avgränsade från varandra och smittar inte via jorden. Det är lätt att byta jord varje år så att man alltid börjar på ny. Höstrengöringen blir enklare när man kan ta ut allt. Till nackdelarna hör att det torkar ut fortare, mer passning med vatten och näring. Ojämn fukttillgång kan t ex ge pistillröta hos tomat. Man förlorar något av odlingsutrymmet i höjdled.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2008

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar