Rönnsumak

Fråga: För två år sedan köpte jag en rönnsumak som ju ska få röda vackra fruktkolvar. Men min rönnsumak får inga sådana. Den får gulgröna blomställningar som vissnar efter en tid och det blir bara en ”pinne” i änden på grenen. En stor besvikelse. Vad beror det på?

Svar: Rönnsumak Rhus typhina är en enkönad växt. Hanplantorna får den lösa, gulgröna klasen du ser på din planta. Det är honplantan som får de dekorativa, röda fruktställningarna, och det är en sådan du måste få tag i. Rönnsumak sprider sig med rotskott och alla plantor som växer upp från moderplantan är av samma kön. Norsk Hagetidend 1/2006

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar