Pollinering päron

Fråga: Vill plantera ett päronträd, och funderar på sorten Kristina. Är den självpollinerande? Om inte: Kan man ympa flera sorter på ett träd så att det blir bra pollinering?

Kan man köpa ett träd som är förberett för spaljé, redan från start?

Svar: För att få päron behöver du flera sorter. Det går att köpa päronträd som spaljéträd men de är oftast dyra. Ett tips är att vänta till efter sommaren då trädgårdsbutikerna brukar rea ut plantor. Då kan du köpa ett päronträd som är osymetriskt d v s saknar grenar åt ett håll. Det trädet kan du sedan själv forma som spaljéträd. Det går bra att ympa olika sorter på ett päronträd. Lämplig tidpunkt för det är i början av maj.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar