Svampsmitta från barrväxter till fruktträd

Fråga: Ger barrväxter sjukdomar till fruktträd? Och gör i så fall alla barrväxter det eller bara vissa? Till sist kan en kolonistugeförening kräva/tvinga att alla ska ta bort sina barrväxter (tex tuja, idegran etc)?

Svar: Den sjukdom som spridit sig alltmer uppåt landet på senare år är päronrosten (inte att förväxla med päronskorv). Och den värdväxlar tyvärr mellan vissa trädgårdsenar och päron. Den övervintrar på enar och återinfekterar päron igen på våren. Men det är alltså bara vissa enar, framförallt sorter av sävenbom, Juniperus sabina, kinesisk en, Juniperus chinensis och trädgårdsen, Juniperus x media. Tyvärr planterades ju mycket av dessa enar under 70-talets barrväxtboom i framförallt villaområden.

Tuja, idegran och andra barrväxter är däremot inte smittbärare. Så det är en missuppfattning att alla barrväxter kan sprida smitta och måste tas bort. Tyvärr märker vi att det lätt sprids sådana rykten i föreningarna trots att vi på olika sätt försöker informera i både tidningen Koloniträdgården och i faktablad. Det finns ett faktablad just om päronrosten, Lätt om Odling nr 46. Där finns också en sortlista på mottagliga sorter av enar. Det är egentligen bara dessa man behöver ta bort för att hålla päronen friska men det kan ju vara svårt att veta vilken man har. Och då kan det behövas fackmannakunskap för att avgöra det eftersom en del sorter är så snarlika. Tyvärr måste det också ske med en radie på minst 400 m från päronträd. Man kan förstås besluta att ta bort alla trädgårds-/prydnadsenar för att vara på den säkra sidan men absolut inte alla barrväxter. Obs! Vanlig svensk en är inte smittbärare.

Här finns ett faktablad om päronrost >>

Faktablad Lätt om odling, kan också laddas ner från hemsidan www.koloni.org. De kan även beställas som tryck till föreningen.

Solveig Sidblad

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar