Svulster på stammen, rotkräfta

FRÅGA: Har en brokbladig benved på stam som varit fin i flera år. Men nu växer det ut konstiga svulster vid stammen. Vad är det?

SVAR: Det som orsakar utväxterna från början är rotkräfta, Agrobacterium tumefaciens. Det är en bakterie som finns i marken. Den kan leva på många olika växter och även på förmultnande växtdelar. Bakterien angriper friska växter via sår som uppkommit exempelvis när man ympar in en brokbladig benved på en vanlig benved för att få en benved på stam. Bakterien stimulerar växten till att bilda dessa blomkålsliknande svulster. Växten kan leva med angreppet utan att påverkas negativt. Utväxterna fortsätter att bildas även om bakterien har dött och plantan egentligen är frisk. Vill man vara på säkra sidan, och inte riskera att sprida bakteriesjukdomen vidare ska angripna växter grävas upp och brännas.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr5 2020, Svensk trädgård

Foto: Mats Matsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar