Vad är det som flyger runt mina krukväxter?

FRÅGA: Har köpt lite nya krukväxter och upptäckte när jag vattnade dem, att det flög upp en massa små svarta flugor från jorden. Vad är det för något? Ska jag kasta växterna och gå tillbaka och klaga?

SVAR: Med största sannolikhet är det sorgmyggor (Sciaridae) som du har fått med dina krukväxter hem. Den vuxna insekten är svart och 2–3 mm lång. Sorgmyggor flyger ganska dåligt och därför uppehåller de vuxna insekterna sig mestadels på jordytan. Hos vanliga krukväxter gör insekten ingen större skada, utan är mest irriterade. Men vid frösådder eller vid rotning av sticklingar kan ett angrepp vara förödande. Det är inte den vuxna individen som orsakar skadan, utan larverna som lever i jorden på bland annat växtrötter. Det finns ingen anledning att gå tillbaka och klaga eller slänga krukväxterna. Låt jorden torka till mellan vattningarna. Då dör många av larverna. För att slippa de vuxna insekterna kan du sätta upp små gula klisterskivor i närheten av jordytan. Skulle sorgmyggorna trots allt överleva och bli ett problem bland småplantor till våren, kan du köpa insektsparasitära nematoder (små rundmaskar) och vattna ut dessa i så- och sticklingslådorna, mot larverna.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 1 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar