Pollinering av körsbär

Fråga: Jag har ett körsbärsträd vid min sommarstuga i zon 4-5, en solig och öppen tomt. Jag minns ej sorten men den skulle vara tillräckligt härdig. Trädet är 8 år gammalt och växer bra men ger ingen frukt trots riklig blomning. Det blir en del kart som dock efter en tid gulnar och skrumpnar bort. Det finns andra körsbär i närheten som ger bra frukt. Jag har försökt hjälpa till med pollineringen men det tycks inte hjälpa. Varför skrumpnar de få kart jag får och kan detta avhjälpas?

Svar: Kan det vara så att du har en sort som måste korspollineras av andra sorter? Många körsbär är självfertila (kan alltså pollineras av sitt eget pollen) men inte alla. Så även om sorten är härdig och blommar bra så kan den inte pollineras om inte de rätta sorterna finns i närheten. I det fallet är det alltså viktigt att veta vilken sort du har. En av de vanligare härdiga sorterna som måste korspollineras är Ostheimer och den kan polllineras av Stort klarbär och Skuggmorell som båda är härdiga till zon 5. Båda dessa är i sin tur självfertila.

Dålig pollinering kan också bero på allt för kall väderlek i blomningen så att inga bin är i farten. Men det verkar ju inte vara fallet eftersom det finns körsbär i närheten. Om det inte är så att ditt och de andra träden blommar vid lite olika tidpunkt. Det lilla kan göra att ett träd blir pollinerat och inte ett annat.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar