Häxringar i gräsmattan

Fråga: Vi har fått häxringar i gräsmattan där små gulbruna svampar i stort antal kommer upp i ringen. Hur skall detta bekämpas? Vi försökte så i nytt gräs i våras med dålig framgång. För tillfället plockar vi bort svamparna vartefter de kommer, är det rätt? Tacksam för svar och tips hur vi kan komma tillrätta med problemet.

Svar: Tyvärr blir du inte av med häxringar enbart genom att plocka bort svamparna, även om det hjälper till att inte sprida dem ytterligare med sporer. Dessa fruktkroppar är endast den lilla synliga delen av ett vitt förgrenat svampmycel som växer under jorden. Det är mycelet man måste ta död på för att bli av med häxringarna. Om man inte har alltför stor gräsmatta kan häxringen växa ut ur den av sig självt genom att den bildar en allt större och större cirkel. Innanför cirkeln dör svampen bort. För att bekämpa häxringarna kan du pröva följande:
Med en grep gör man tätt med hål i grästorven där svamparna växer och minst 30 cm utanför ringen. Vattna rikligt varje dag under en månads tid för att kväva svampen.

Några annorlunda tips som jag hört talas om men inte fått bekräftat om de fungerar:

Vattna med Atamon, 2 msk till en vattenkanna

Skär ut en fyrkant, ett spadtag djupt, i ringens ytterkant. Lyft upp denna och vrid den en kvarts varv och lägg tillbaks den. Detta skulle göra att mycelet växer i fel riktning och så att säga tar död på sig självt. Hoppas något av detta hjälper.

Solveig Sidblad, 2002

I försök har nyttosvampen Binab-T visat sig kunna motverka häxringar. https://www.binab.se/wp-content/uploads/2023/01/Produktblad-Binab-t-Golf-40g-2.10.2.pdf

Henrik Bodin. FOR-rådgivare 2024

 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar