Angrepp på päronkarten? Pärongallmygga

FRÅGA: Jag har ett päronträd ’Carola’ som planterades hösten 2008 på vår sommarviste på Gotland. I fjol var det fullt med päronkart. Tyvärr blev de flesta karten angripna. De var sotfläckiga med början i botten på frukten. Vad kan det vara?

SVAR: I fjol när jag fick frågan med bifogad bild bad jag frågeställaren att skära itu karten för att se om det fanns vita larver inuti. Och mycket riktigt, där var de vita larverna av pärongallmyggan, som är orsak till denna skada. Honan lägger sina ägg i blomman när päronen blommar, varvid angripna kart sväller och får en rundare form för att sedan svartna och falla av. Larverna förpuppas i jorden för att kläckas nästa vår. Angreppen återkommer ofta år efter år, tyvärr. Men genom att plocka bort och oskadliggöra angripna kart gör man sitt bästa för att begränsa angreppet. Bred ut en markduk under trädet så är det lättare att samla in nedfallen kart och förhindra att larverna söker sig ner i jorden.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2016

By APictche – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48771642

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar