Näring till blomsterkornell

Fråga: Har en koreansk blomsterkornell ‘Satomi’, gödslad med kokompost i slutet av april. Behöver den ha mer näring under säsongen?

Svar: Det brukar räcka med vårgödsling när man använt kogödsel som blir tillgängligt lite i taget under säsongen. Om det fortsätter att vara så här hett att man behöver vattna ofta kan lite hönsgödsel utblandat i vatten eller nässelvatten eller guldvatten vara bra att tillföra.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar