Krusbärsstekel

Fråga: Jag har fått en liten larv, tror jag som äter upp bladen på mina krusbärsbuskar. Jag undrar vad man gör och om det skadar busken. Kan dessa små sprida sig till andra bärbuskar?

Svar: Det är krusbärsstekelns larv som äter på krusbärsbusken. Den kan kaläta busken men busken repar sig och kommer igen och brukar hinna få nya blad samma sommar. Det sätter förstås tillbaka tillväxten något och bären brukar bli mindre det året men larven äter inte upp bären. När larverna ätit sig mätta släpper de ner sig på marken och förpuppar sig där till nästa vår. Det du kan göra nu är att försöka samla upp och avliva de larver som finns t ex genom att lägga en fiberduk eller annat skynke under busken och skaka ner larverna på denna. Då hindrar du dem att gå ner i marken och förpuppa sig. Nu finns förstås risken att en del redan krupit ner i marken. Tidigt på våren gör du därför likadant med duk under buskarna men förankrar duken ordentligt för att hindra nykläckta steklar att flyga upp från marken och lägga ägg på bladen. Att spruta med kraftig vattenstråle eller såplösning kan också hejda angreppet just nu.

Krusbärsstekeln kan angripa även röda och vita vinbär men inte svarta. Det är ovanligt gott om steklar i år.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2014

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar