Är det buxbomsjuka?

FRÅGA: Har buxbom på östersidan av huset. De är gröna och fina på insidan mot huset, men mer rödbruna på utsidan mot trädgården. Vad har hänt? Är det buxbomsjuka?

SVAR: Det förekommer flera olika arter och sorter av buxbom till försäljning i Sverige. Vissa av dessa sorter har en naturlig färgförändring på hösten/vintern, medan andra sorter förblir gröna året om. Färgskiftningarna styrs av klimatet i första hand. Det behöver alltså inte betyda att plantorna är angripna av någon skadegörare när de skiftar i färg. Om plantorna bara skiftar i rödbrunt i topparna så är det en naturlig färgförändring, en anpassning till vintern. När värmen kommer tillbaka, blir de gröna och ser ut som vanligt igen. Skulle plantorna däremot bli mer gulvita i färgen, så har de frusit (frostbränna). Det kan hända om man gödslar och vattnar sent på sommaren eller på hösten. Buxbom är en vintergrön växt som, till skillnad från andra vintergröna växter, vill stå torrt på hösten. Det kan också vara så att plantorna har klippts lite för sent och börjat växa igen, sent på hösten. Då har inte de nya skotten hunnit invintra och bli köldtåliga. För att undvika detta ska du alltså, i motsats till övriga vintergröna växter, vara återhållsam
med vattnet på hösten. Och inte klippa senare än juni månad om du bor i odlingszon 4–6. Alternativet är att klippa så sent att plantorna inte startar om, vilket skulle innebära att du klipper buxbomen i oktober. Står plantorna så, att de får solljus på senvintern, kan du skugga dem med juteväv eller granris, för att undvika att de får frostbränna. Skulle de ändå få frostbränna, brukar det räcka med att klippa bort det vissna på våren.
Skulle plantorna vara angripna av någon av svampsjukdomarna, Cylidrocladium buxicola eller Volutella buxi, (buxbomsjuka), blir symtomen helt andra. Första tecknet på C. buxicola är att angripna blad får runda, mörka fläckar. Efter någon eller några veckor faller bladen av. Därefter blir det mörka streck på grenarna och så småningom dör grenarna. Angrips plantorna av V. buxi sitter bladen kvar, men barken lossnar på grenarna och då faller bladen. Det finns också andra svampsjukdomar som kan angripa buxbom, där sjukdomsförloppet inte är lika snabbt. För att vara säker bör en analys göras, vilket kan vara aktuellt i offentliga, stora planteringar. Oavsett skadesvamp är åtgärderna desamma i hemträdgården. Samla upp angripna blad och klipp bort angripna grenar och bränn dessa. Lägg ett lager med kompost ovanpå jorden kring plantorna, för att få dit många nyttoorganismer, som kan bryta ner de bladrester som finns kvar. Vid kraftiga angrepp, gräv upp och bränn plantorna. Vid nyplantering ska du ge plantorna så bra odlingsbetingelser som möjligt. Plantera buxbom i en väldränerad, gärna kalkhaltig jord i soligt eller halvskuggigt läge, ja även skuggigare lägen kan de klara. Gödsla, men enbart på försommaren. Klipp plantorna vid torr väderlek och vid rätt tidpunkt på året. Låt bli att vattna plantorna på hösten

Henrik Bodin, Hemträdgården nr 1 2018

Finns mer fakta att läsa i Jordbruksverkets faktablad om nya sjukdomar på buxbom https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr239.pdf

Redaktören 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar