Odla åkerbär

Fråga: Jag har funderingar på att odla åkerbär på min kolonilott. Vet ni var jag kan få tag i plantor? Behöver också ytterligare information om vad som krävs för att lyckas, pH-värden, lämplig gödsel etc.

Svar: Allåkerbär heter de förädlade sorter som säljs i handeln och de ska finnas i välsorterade plantskolor. Det är en korsning mellan vårt vilda åkerbär och en annan Rubus-art som heter alaskahallon. Man måste köpa två olika sorter eftersom de måste pollinera varann. Ibland säljs de med två sorter i samma kruka. Allåkerbär trivs på lätt, väldränerad men ändå fuktighetshållande jord. pH-värdet har inte så stor betydelse, viktigare är att jorden är mullrik. Gödsla gärna med stallgödsel vid plantering, ca 3 kg/m², eller täck med gräsklipp. Passar bra att odla som marktäckare eftersom den snabbt breder ut sig med underjordiska utlöpare. Odlingen bör föryngras minst vart femte år för att ge bra skörd.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar