Övervintra Million Bells

Fråga: Jag har några hängande petunior ur Million Bells-Serien som har varit mycket fina i sommar. Kan jag spara dem över vintern till nästa år? Hur sparar jag dem bäst i så fall?

Svar: Det bör gå med sticklingar. Det svåra är att övervintra dem på ett bra sätt. Medan de rotar sig ska de stå ljust och varmt, men sedan är det nog bra om de får stå lite svalare men fortfarande ljust. Speciell växtbelysning är bra under de mörka höst- och vintermånaderna. Kontrollera att sticklingarna inte får med sig någon ohyra utifrån, bl a brukar spinnkvalster ”blomma ut” i den torra luften inomhus. Duscha och försök håll hög luftfuktighet runt plantorna.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 5 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar