Hur får jag tomater att mogna?

Fråga: I år har jag verkligen vårdat alla mina tomatplantor. Har nu ca 20 plantor på olika platser i trädgården – men tomaterna vill inte mogna och bli röda respektive gula. Jag har skött plantorna med vattning och gödning, men de har stannat av sedan flera veckor tillbaka. Plantorna har sol från lunch och hela eftermiddagen. Jag sådde sorterna ’Tiny Tin’ respektive ’Ildi’ den 17 mars och placerade ut dem när sommaren kom. De står både i växthus, i krukor och på friland. Jag har gödslat enligt Åke Truedssons rekommendation. Inte ens plantan jag köpte av honom, ’Japanese Early’, vill mogna. Jag har även gett bort plantor till vänner och bekanta och de har upplevt samma fenomen. Hur ska jag få fart på plantorna?

Svar: Tomater mognar sakta från det att de är färdigvuxna i storlek. ’Japanese Early’ och ’Tiny Tim’ börjar normalt att mogna under senare halvan till slutet av juli om de såtts i mitten av mars och fått sin första tid i växthuset och odlas i svarta 20-liters krukor (15 l för ’Tiny Tim’ räcker). Om nätterna är kalla, som de var förra försommaren och även denna, så tar det längre tid för tomaterna att mogna och sätter man dem i jorden på friland så dröjer det en månad extra att få dem att mogna jämfört med odling i 20-liters svarta krukor. En gödsling med dubbelt så mycket av fosfor (P) och kalium (K) i förhållande till mängden kväve är bäst för blomning, fruktsättning och smak. ’Japanese Early’ och ’Tiny Tim’ växer bra utomhus, men ’Ildi’ kräver svart 20-liters kruka och spaljering mot en varm vägg i skyddat läge för att mogna utomhus.
Åke Truedssons tips om varför använda svarta odlingskrukor – Om du känner på en vit och en svart kruka med jord som stått ute förstår du fenomenet. Om lufttemperaturen är 20 grader är jordtemperaturen i den vita krukan runt 16–17 grader (avdunstning av vatten sänker temperaturen) samma temperatur som en bit ner i jorden. Den svarta krukan däremot har ca 30 grader varm jord! Den kräver visserligen mer vatten än den vita krukan, vilket man inte får glömma. Men viktigast är: jordtemperaturen har en stor betydelse för tomaternas mognad.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 4 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar