Löss på ungt päronträd

Fråga: Hur blir jag av med lössen på mitt nysatta päronträd?

Svar: När det gäller unga nysatta träd ska bladlössen bekämpas. För annars kan träden ta skada eller i värsta fall dö. Bladlössen sitter oftast på bladundersidorna och i toppen av trädet. Börja med att duscha trädet med hårt vattentryck. Upprepa med någon eller några dagars mellanrum. Ofta kan det räcka för att få bort lössen. Minskar inte antalet efter någon vecka kan du behandla med insektssåpa. Duscha hela trädet. Både på bladens undersida och ovansida. Bladlössen måste träffas för att de ska dö. Upprepa en gång i veckan under någon månad. Det brukar räcka för att bladlössen ska försvinna. Och de nya skotten och bladen bli helt normala igen. Duscha tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Behandlas päronträdet i solsken finns risk för brännskador.

FOR-rådgivarna 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar