Svamp på plommonträdet

FRÅGA: Vad är det som har vuxit ut från stammen på mitt plommonträd under hösten, och är det farligt för trädet?

SVAR: Det som syns på bilden är en fruktkropp från en ticka. Det finns väldigt många olika tickor och samma art kan se olika ut beroende på ålder på själva fruktkroppen. Men denna är en eldticka, Phellinus igniarius. Eldtickan orsakar, som så många andra tickor, vitröta i trädet, vilket kommer att leda till hålrum i trädstammen. Så småningom kommer trädet att falla omkull eller dö. Hur snabbt rötan förstör trädet är svårt att säga. Vanligtvis har den här vitrötan en långsam utveckling. Det går inte att göra något för att stoppa rötan. Men var observant på trädet och avlasta vikt genom att minska in trädkronan. Låt bli att klättra i trädet. Och när trädet känns som ett riskträd tas det bort.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr1 2021 https://svensktradgard.se/

Foto Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar