Dåligt med äpplen i år, varför?

Fråga: Förra året skördade jag hur mycket äpple som helst. I år bara en handfull frukter. Varför så stor variation?

Svar: Ja, generellt ser det ut att bli dålig skörd av äpplen i hela landet i år. År med överdådig blomning och höga skördar brukar efterföljas av ett sämre år helt enkelt eftersom trädets energiresurser är begränsade och inte räcker till. Men det finns flera andra faktorer som påverkat årets utfall så negativt.  Förra årets varma väder resulterade i torka vilket minskade trädens förmåga att producera nya blomanlag, som sker under sommaren, för kommande år. Till detta kan läggas att våren kom igång tidigt med varmt väder redan i april vilket medförde en tidig blomning som inföll lagom till en kall period med låga temperaturer och minusgrader. I södra Sverige blommade därför vissa äpplesorter mer än två veckor tidigare än normalt. Problemet är att äppleblommorna är mycket känsliga för frost när de slagit ut, så känsliga att blomman förstörs. De låga temperaturerna under blomningen påverkade även de pollinerande insekterna negativt. Är det kallt, under 10 C, blåsigt och regn så flyger inte gärna honungsbina ut från kupan. Så sammantaget har det inte varit ett optimalt år för äpplena i år. Vi kan däremot glädjas åt att det många håll rapporteras om goda skördar av både plommon och päron!

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 3 2019

Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar