Lyckas med spaljérat äppelträd i kruka på balkongen

Fråga: Går det att ha ett äppelträd i kruka på balkongen. Och sedan spaljéra det mot väggen. Vilket betyder att det kommer stå ute året om.

Svar: Ja det brukar fungera bra. Viktigast att tänka på och vara noga med är valet av kruka. För är krukan för liten finns det risk för att trädet kommer lida vatten eller näringsbrist på sommaren. Dessutom är risken stor att rötterna fryser sönder under vintern och dör. För att trädet ska kunna utvecklas väl under många år bör krukan rymma minst 50 liter jord. Helst mer jord om det är möjligt. Se även till att det är bra med dräneringshål i botten på krukan. Det får aldrig bli stående vatten i jorden, som kan orsaka syrebrist i rotzonen. Om möjligt välj en isolerad kruka eller isolera insidan på krukan med frigolit eller bubbelplast. Häll i ett dränerande lager med lecakulor eller grus i botten av krukan. Bra om det lagret är minst 10 centimeter tjockt. Använd sedan vanlig urnjord eller krukväxtjord. Sköt om trädet som om det vore en stor krukväxt, med vatten och näring under säsongen.

När det gäller vinterförvaringen så är det viktigt att det inte kommer ner för mycket vatten eller snö i jorden under vintern. Täck gärna över jordytan med plast eller papp på hösten när löven börjar skifta i färg. Tänk på att få plasten eller pappen lutande så vattnet rinner av ytan och ner på utsidan av krukan. Själva spaljéringen utför på samma sätt som om trädet vore planterat i en trädgård och spaljérad mot ett hus. De grenar eller skott man vill spara binds mot en spaljé i önskad form och övriga kortas in eller tas bort. En fördel om man pincerar trädet flera gånger under sommaren.

FOR-rådgivarna 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar