Skrynkliga blad på persikoträdet, Krussjuka?

FRÅGA: Jag köpte ett persikoträd förra våren och planterade det. Redan då fick det skrynkliga blad och vissa kvistar dog. Trädet har överlevt vintern, det kommer nya grenar och det har även satt frukt. Vad kan det vara som angriper trädet?

SVAR: Persika drabbas lätt av krussjuka, som förorsakas av en svamp, Taphrina deformans. Plocka bort alla angripna växtdelar så snart du ser angreppet. Svampen övervintrar på knoppar och bark. Trädet kan behandlas med svavel i samband med knoppsprickning och vid bladfall, i förebyggande syfte. Det är svårt att bemästra angreppet helt. Men det går att hålla det i schack så att trädet klarar sig och även ger skörd. (Svavelpreparatet Kumulus DF är ett klass 3-preparat, som ännu finns att tillgå för fritidsodlare och får användas i äpple, men är inte inregistrerat för användning till persika.) Persikan klarar sig bättre från angrepp i ett skyddat läge, t ex spaljerat under ett takutsprång där regnet inte når bladverket. Smittan sprids lätt med vattendroppar.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2017

Mer fakta om krussjuka på persika finns i Faktablad om Växtskydd Trädgård 101T från SLU på följande länk. https://pub.epsilon.slu.se/17854/1/Pettersson_M_201023b.pdf

Foto: Eppo.int

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar