Mitt gamla träd har gett upp

Fråga: Mitt jättegamla plommonträd har till slut lagt sig till vila på gräsmattan. Vet du om det är olämpligt att låta tugga upp grenarna? jag tänker på kommunens tugg, som kommer till oss på Söder i Stockholm. Frukten hade naturligtvis Monilia – de plommon som hängde tätt blev blå med vitt mögel på. Jag vill ju inte smitta någon annan, som kanske tar tugg från mitt träd till sin tomt (kommuntuggen sprutar allas grenar i en jättehög). Men någon säger att Monilia finns i alla fall överallt i luften……
Så småningom skulle jag vilja plantera ett körsbärsträd på plommonets plats. Det är ju också stenfrukt. Hur många år bör man vänta om man inte vill byta ut jorden?

Svar: Det är ingen fara att flisa grenarna och ta vara på flisen för den innehåller inte smittan av Monilia. Men det förutsätter att du har möjlighet att plocka bort frukten först eftersom det är frukterna som är smittbärare inför nästa år. Ja, smitta kan finnas ändå men allt man kan göra för att minska smittspridningen gynnar alla. Så det gäller ju egentligen alla, att vara noga med att ta bort möglig frukt på hösten. När det gäller nytt träd på plommonets plats så kan jag inte hitta några uppgifter om hur lång tid man bör vänta med plantering. Byte av odlingsplats eller jord är de åtgärder som nämns. I ett SLU-faktablad hittade jag dock uppgiften om att man genom att blanda upp den befintliga jorden till hälften med ogödslad torv och kompost kan motverka jordtrötthet.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar