Grå kant på hallonen

Fråga: Jag har trädgårdshallon som ger stor skörd men hälften av alla bär har en hård grå kant längst ner på bäret. Ser inte ut som att det är hallonmask. Samma problem har varit i flera år. Finns det något jag kan åtgärda nu för att undvika samma problem nästa  år?

Svar: Även om du inte ser några hallonmaskar (hallonängerns larv)i själva hallonen så kan det ändå vara de som gjort skadan. Eller snarare den fullvuxna hallonängern som suger redan på blomman och då gör att inte alla fruktämnena kan utvecklas. Det kan ge denna hårda kant. Var observant redan i blomningen och se om du hittar små gråbruna skalbaggar på klasarna. Håll en skål under klasarna och ruska ner baggarna däri och oskadliggör dem. På så sätt kan du minska skadorna.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar