Körsbär med kala grenar

Fråga:
Vi planterade ett körsbärsträd för ett år sedan. Det har fått näring och vatten som det ska men nu befarar jag att det inte mår bra. Det kom dum fullt med små skott på våren men de har helt stannat av. Det finns bara löv på de nedersta grenarna och de är väldigt klibbiga? 

Vad kan ha hänt och finns det något att göra?

Svar:
Hur ser det ut om du gnuggar av lite av den yttre barken på skotten som inte slagit ut? Är det grönt så finns det fortfarande hopp.

Den här typen av skador som syns på våren brukar hänga samman med vinterskador. Det kan bero t ex på perioder av extremt låga temperaturer under vintern men kan också orsakas av låga temperaturer på hösten innan växten har börjat förbereda sig för vintern och då inte har tillräckligt med frostskydd. Hela skott kan då frysa tillbaka och dö.

För sen kvävegödsling (höst) kan också försämra trädets förberedelser för invintringen.

Sen kan det också bero på att körsbäret har fel proviniens. Dvs att det inte är anpassat till vårt klimat. Var köpte du trädet?

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR

Körsbär med kala grenar Foto: Annika Modigh

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar