Frukten ruttnar

Fråga: Sedan har vi ett bekymmer till: Ett nytt äppelträd, andra året: röd James Grieve hade 8 st fina äpplen, många kart togs bort. Samtliga 8 äpplen ruttnade i blomman och föll av. Vad kan man göra åt detta??  Förra året hände samma sak med de två frukter som fanns på trädet.

Svar: Det har varit ett par besvärliga år med fuktiga försomrar vilket gynnar angrepp av fruktmögel, Monilia. Själva smittan sker nämligen i blomningen. Tyvärr finns det inte mycket man kan göra förebyggande mer än att hålla luftigt i trädkronan och gallra frukten. Men det viktigaste just nu är att plocka bort all angripen kart och frukt från trädet och marken eftersom det är så smittan övervintrar. Smittan kan ju också komma från träd i närheten.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 5 2006

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar