Hur övervintrar jag Agapanthus?

FRÅGA: Hur övervintrar jag Afrikas blå lilja på bästa sätt? Jag har ärvt några plantor av en släkting och har aldrig tidigare haft dessa och vill så gärna att de ska överleva och blomma igen.

SVAR: Det finns olika arter (och hybrider) av Agapanthus. Afrikas blå lilja är en Agapanthus praecox och har vintergröna, något bredare blad, medan klockagapantusen,
Agapanthus campanulatus, har smalare blad som vissnar ner på vintern. Klockagapantus är härdigare och kan t o m klara vintern planterad ute i rabatten i landets sydligaste delar. Men bäst övervintras båda i ett frostfritt utrymme där temperaturen inte tillåts överstiga 10 grader under någon längre tid utan snarare håller sig runt 5 grader. Är övervintringsplatsen för varm blir blomningen sämre eller uteblir nästa sommar. Viktigt är att de även fått regelbunden vattning och gödsel under växtsäsongen. Sedan trivs Agapanthus med att stå trångt i krukan. Den vintergröna Afrikas blå lilja ska stå ljust under vilan, medan klockagapantus kan övervintras mörkt. Hoppas att du låtit plantorna stå ute så länge som möjligt nu under hösten, skyddade mot tillfällig frost och väta, så att de torkat upp inför vintervilan. Under vintervilan vattnar du väldigt sparsamt, knappt alls.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2013

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar