Bladlöss på äpple

 Fråga:
Äppelträdet angrips år efter år av något som viker ihop bladen. Bladen ser ut att ätas.

Svar:
Det är grön äppelbladlus som angripit ditt äppelträd. De suger på de unga skotten och bladen som rullar ihop sig eller blir buckliga. Kraftiga angrepp sätter tillbaka tillväxten. Även de unga karten kan angripas och bli missbildade sk kattäpplen. Då kan behandling med godkänd insektssåpa (Bladlöss Effekt, Neudorffs) vara befogat. Men om inte angreppet är för kraftigt kan man låta naturen ha sin gång så naturliga fiender som nyckelpigor, blomflugor och guldögonsländor får göra sitt jobb. Träden klarar det.  (Obs! Insektssåpa kan skada även nyttodjuren)
Andra metoder som står till buds:
Spola med kraftig vattenstråle
Kläm ihjäl lössen
Klipp bort de kraftigast angripna skotten

Solveig Sidblad, hortonom, juni 2023

Grön äppelbladlus Foto: Sara Davidsson
Grön äppelbladlus Foto: Joakim Svensson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar