Skinnbaggar som nyttodjur på äpple

Fråga:
Har insekter på en äppelsort som “bor” runt skaftet. Som mest ca 20 st på ett äpple. De luktar, liknande bärfis. Vet ni vad det kan vara? Kan man göra något åt dem?

Svar:
Det är någon skinnbagge (stinkfly) som finns på dina äpplen. (Bärfis är också en art av skinnbagge). Vilken art är svårt att säga utifrån bilderna men det skulle kunna vara näbbskinnbaggar (Anthocoris spp.). De är nyttodjur som äter löss, trips och andra skadedjur så de håller förmodligen till i dina äpplen för de har hittat andra skadedjur att äta. De kan uppträda talrikt lokalt, särskilt varma somrar. Av dina bilder ser de ju inte ut att ha gjort skada på frukten. Du har helt enkelt haft hjälp av dessa som biologisk bekämpning. Har du sett några bladlusangrepp tidigare på säsongen? 

En vuxen skinnbaggshona kan bl a äta runt 3000 spinnkvalster under sin livstid. De brukar vara de första bekämparna som dyker upp på våren och de sista att gå i vila på hösten och de övervintrar som vuxna, larver och ägg.

Det finns också några skinnbaggar som är skadegörare på äpple, äppelstinkfly och trädgårdsstinkfly. Men de är mer gröna i färgen och något större än de på bilderna. Dessa stinkflyn kan göra stickskador både på blad och frukt med knöliga blad, buckliga frukter och korkrost.

Det du kan göra är att glädjas över att du får hjälp med bekämpningen av skadedjur i din äppelodling och trädgård.

Solveig Sidblad/Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare FOR oktober 2022

Skinnbagge på äpple
Skinnbagge på äpple

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar