Kartfall, varför?

Fråga: Undrar varför två av våra äppelträd tappar kart, d.v.s. omogna små äpplen ramlar av trädet. Träden är mycket gamla och så vitt jag vet är dom aldrig ansade på något sätt. Sen undrar jag om det är skadligt för marken om man låter dom nedfallna äpplena ligga och ruttna där.

Svar: Kartfall kan ha flera orsaker. I början av juli är det s k naturligt kartfall då träden själva gallrar och släpper kart. Kartfall kan även bero på alltför tung belastning, utebliven beskärning, torka eller näringsbrist. Äpplen angripna av fruktmögel, äppelvecklare eller rönnbärsmal kan också ramla ned i förväg och de ska tas bort och slängas. Alltså, om karten på marken är angripna bör de plockas bort.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

I Riksförbundet Svensk Trädgårds faktablad nr 10 kan man läsa mer om skadegörare på fruktträd http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/10_fruktskadegorare.pdf

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar