Bigarråträdet är glest

Fråga: Vi har ett bigarråträd på tomten som tenderar att bli allt mer tunt i grenverket allt eftersom åren går. Trädet är cirka 15 år. Som det är nu är många grenar helt nakna eller har endast några “bladtofsar” ytterst. Finns det hopp för trädet?

Svar: Till skillnad mot äpple – och päronträd har körsbärs – och plommonträd en kortare livstid även om 15 år inte är någon ålder. Det du beskriver är väldigt typiskt för äldre körsbärsträd där grönskan kryper allt längre ut på grenarna och det finns döda smågrenar/skott inne i trädet. Tror inte trädet skulle vinna något på att beskäras för att föryngra det. Prova att gödsla trädet med gödselstavar för att se om det vaknar till liv.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar