Maskar i morötterna

Fråga: Har odlingslott i Killingholmen i Boden och fått bra skörd av grönsaker.  Har fått mask i morötterna. De äter upp halva moroten. Det är fullt med metmaskar i jorden. Är det för fet jord?

Svar: Mask i morötterna är oftast morotsflugans larver. Morotsflugan lägger sina ägg vid rothalsen och de vita fotlösa larverna äter sig sen in och gör gångar i moroten. Morötter kan också bli urätna av jordflylarver. Det är gråbruna ganska tjocka fjärilslarver som gör stora, ytliga hål och gropar i moroten. Det säkraste skyddet i båda fallen är fiberduk under hela säsongen.

Solveig Sidblad, Koloniförbundet 2005

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar