Reparera träd med gnagskador

Fråga: Vår sedan två år nysatta magnoliabuske har fått omfattande gnagskador på huvudstam och grenar. Det är kaninerna som varit framme. Vad skall vi göra? Finns det något medel att behandla ytorna med? Kaninerna vi har här i Skåne är en riktig plåga. De hoppar över halvmeterhöga staket eller gräver sig fram, in under och äter tulpanskott och andra vårblommor. Det är svårt att vara djurvän här!

Svar: Om skadorna är alldeles färska, tycker jag att du ska pröva ett råd från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som jag vet funkar av egen erfarenhet – fast då ska det helst utföras samma dag som skadorna uppstått! Slå svart plast över de gnagskadade ytorna och sätt på plats med t ex packtejp eller liknande. Det ska vara lagom hårt – låt sitta kvar till juli–augusti. Om detta lyckas, grönskar magnoliorna som vanligt och under plasten bildas kallus (sårvävnad). Misslyckas det, kommer säkert knopparna att försöka slå ut, men sedan vissna ganska omedelbart. Om detta tips ska fungera, beror också på hur djupt in i skikten direkt under barken som kaninerna gnagt. I Alnarpsparken skyddar man hela områden med hönsnät runt om och med grindar vid entréerna, mot dessa kaninvandaler. Sätt upp nät som är 1 meter högt och som även går minst 30 cm ner i jorden, då kaninerna också kan gräva sig in. Det finns tyvärr inga enkla genvägar, vare sig till skydd eller till sårläkning av skadade växter. Förra vintern fick unga fruktträd
omfattande gnagskador, precis i övergången mellan stam och krona, i hela södra och mellersta Sverige – för att harar och kanske även kaniner gick på skaren och gnagde på de begärliga äppleträden! Då gav vi också det ovan nämnda plasttipset – men det gäller att det inte går för lång tid mellan attacken och dess upptäckt. Vid sommarstugor kan detta vara det största problemet, då hinner den gnagda ytan torka ut för mycket för att plasttricket ska fungera! Rådjur är också ett problem i trädgårdarna när det gäller skador vintertid. Det enda som verkar hjälpa mot dem är två meter höga stängsel eller luktavskräckning. Rådjuren gillar också att på våren feja bort basten på sina nya horn mot just magnolior – ibland är det inte lätt att skydda sina växter mot naturens huliganer, men det är bara att kämpa på!

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 2 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar