Hål i pelargonbladen

Fråga: Det blir hål i bladen på pelargonerna, men jag ser ingen ohyra. Vad är det?

Svar: På pelargon är det inte ovanligt med gnagskador av grönsaksflyet, en grön eller brun, mycket ljusskygg fjärilslarv. Den gillar många slags plantor och är vanlig även på änglatrumpet och tomat. Larven är svår att upptäcka på dagen då den gömmer sig väl. Försök ruska eller slå hårt på plantan, så ramlar de förhoppningsvis ner, samla in och kläm ihjäl. De kan också gömma sig i jorden en bit ner i krukan, krafsa lite och leta. Man kan bekämpa grönsaksflyet biologiskt med en bakterie, preparatet heter Turex, men det finns i dagsläget inte i konsumentförpackning. Förhoppningsvis blir det snart ändring på detta och då återkommer vi med information.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 6 2005

Nu finns Turex att köpa i konsumentförpackning hos olika växtskyddsleverantörer/ trädgårdsföretag.

Redaktören 2019

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar