Hur odlar man hasselnötter?

FRÅGA: Jag äter mycket hasselnötter och undrar lite om odling och skörd av egna nötter. Jag bor i norra Stockholmsområdet.

SVAR: Om du bor i odlingszon 3 hittar jag två nya sorter av storfruktig hasselnöt som kan passa hos dig. ’Nottingham’ har mellanstora, bruna nötter och ger riklig skörd i september redan i unga år. Spännande låter även ’Röd Zellernöt’ med vackra, bronsröda blad och rödskaliga nötter med en god hasselnötsmak. De är skördemogna i september–oktober. Bor du i zon 4 (i t ex Vallentuna) rekommenderar jag den härdigaste, storfruktiga Jättenöt från Halle eller ”vanlig” hassel, Corylus avellana, som
såklart har mindre frukter, men är lika ätbara! Hos POM (Program för odlad mångfald) står följande att läsa om hasselnötter: ” i dag svarar Turkiet, Italien, Spanien och Oregon (USA) för merparten av världsproduktionen. I våra hemträdgårdar finns emellertid fortfarande sortäkta buskar som minner om tiden när hasseln stod högt i popularitet. Ofta rör det sig om buskar med stora välsmakande nötter, ibland med lånade gener av den storfruktiga arten Corylus maxima. Hasselnötter brukar delas in i två grupper – de långsträckta ”Filbertnötterna” och de runda ”Cobnötterna”. Som exempel på sorter ur de båda grupperna kan ’Lambert Filbert’ och ’Cosford’ nämnas, båda härdiga till zon 3” och finns att köpa i svenska plantskolor.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 5 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar