Brödgran

Fråga: Vad är det för träd? Har aldrig sett nått liknande.

Svar: Detta är en brödgran även kallad apträd, Araucaria araucana.

Bifogar en länk till en hemsida där växten beskrivs. https://www.inaturalist.se/taxa/126404-Araucaria-araucana

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2023

Foto: Cathrine Sundberg

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar