Grobarhet

FRÅGA: Förra året kunde vi inte resa. Då började vi odla grönsaker i pallkragar. Det var riktigt kul. Nu har vi en massa halvfulla fröpåsar. Nybörjare som vi är undrar vi, går fröna att använda eller är det bara att kasta dem?

SVAR: Har ni förvarat fröna svalt och torrt så kommer de att gro även i år, undantaget kan vara palsternacka vars fröns grobarhet snabbt går förlorad. Det står på fröpåsarna hur länge fröna beräknas behålla en viss grobarhetsprocent. Men frön kan gro även långt efter detta datum, så kasta inte utgångna frön per automatik. För att testa grobarhet, så 5–10 frön på en väl fuktad wettexduk eller några lager med hushållspapper i en tillsluten plastpåse, lägg i rumsvärme. Följ utvecklingen. Efter ca 14 dagar kan man räkna hur många frön som grott av det totala antalet, och då ta beslut om det är lönt att så dem eller inte. En utförlig beskrivning går att läsa i förra Hemträdgården (nr 1/21).

Henrik Bodin, Hemträdgården nr2 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar